Banker i Solna

Om du behöver besöka en bank när du är i Solna så är det bara att du beger dig till Solna centrum där du hittar alla stora banker, till exempel Swedbank. Den första svenska sparbanken grundades i Göteborg 1820.Solna-centrum År 1992 fusionerades ett antal lokala sparbanker till att skapa Sparbanken Sverige som var känd helt enkelt som Sparbanken. År 1995 blev denna bank noterat på Stockholmsbörsen och 1997 fusionerades den med Föreningsbanken i det kombinerade namnet FöreningsSparbanken. Under slutet av 2000-talets globala finanskris, accepterade Swedbank statligt stöd på grund av dess förluster från lån till de närliggande baltiska ekonomierna.

Den 8 september 2006 bytte FöreningsSparbanken AB namn till Swedbank AB. Namnbytet skedde på eftermiddagen lokal tid, efter det svenska Bolagsverket registrerat förändringarna i bolagets bolagsordning. Samma dag ändrade dotterbolaget AB Spintab namn till Swedbank Hypotek AB och Föreningssparbanken Jordbrukskredit AB bytte namn till Swedbank Jordbrukskredit AB. Andra dotterbolag kom att byta namn vid senare tidpunkter. Swedbank har 9,5 miljoner privatkunder och 622.000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Koncernen har 317 kontor i Sverige varav ett alltså ligger i Solna och mer än 200 i de baltiska länderna. Det har även en närvaro i Köpenhamn, Helsingfors, Kaliningrad, Kiev, Luxemburg, Moskva, Marbella, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. Så befinner du dig i Solna och vill komma i kontakt med en bank för att reda ut vad ränta på ränta är för något så bege dig till Solna Centrum.

Swedbank har ett nära samarbete med cirka 60 lokala, men ändå oberoende, sparbanker som valde att inte delta under 1992-fusionen. Två relativt stora fristående sparbanker, däribland en i Skåne, har valt att inte samarbeta med Swedbank och fortsätter att använda logotypen som användes av Sparbanken innan samgåendet med Föreningsbanken.

Tillsammans med de fristående sparbankerna har Swedbank kontor över hela Sverige. Banken har drygt 16.000 anställda i sin verksamhet i Sverige och utomlands. Michael Wolf är verkställande direktör och Lars Idermark är ordförande.