Category Archives: Solna

Svårt att hitta snickare i Solna

Att det är få som vill jobba med klassiska hantverksyrken är tydligt. Trots hög lön och lätt att få arbete så är status inte tillräckligt hög för att locka tillräckligt många ungdomar till utbildningar inom exempelvis snickeri, mureri och gjuteri.  Bristen är som störst i storstäder vilket blanda annat märks av i Solna. svårt att hitta snickare

Detta visar sig inte minst när söker efter snickare på Google med sökfrasen ”Snickare Solna”

Man skulle kunna förvänta sig att de tio första sökträffarna skulle vara snickare som vill marknadsföra sina tjänster men så är inte fallet.  Det dröjer till femte sökträffen innan ett snickeri kommer som sökresultat. Innan dess finns bland annat gula sidorna och flera samlingssidor dvs sidor som låter kunden skriva in sina behov så skickas dessa till snickare som sedan får komma in med offert. Denna väg kan man visserligen gå men för den som direkt vill komma i kontakt med ett snickerifirma får kämpa vidare. För det är enbart ett enda företag bland de 10 första sökträffarna.

På nionde plats kommer Hitta.se. Men inte ens de lyckas hitta speciellt många snickare i detta område. Tre träffar kan väll knappast ses som något lyckat sökresultat med tanke på hur stort Solna är och hur många som bor området.

Kanske är detta inte bara en slump utan just en spegling av hur arbetsmarknaden ser ut. Det finns få företag som erbjuder snickertjänster och de som gör det har inte något behov av att jobba med sin marknadsföring. Det finns troligtvis många som inte ens har hemsida. Trycket på att utföra jobb är ändå tillräckligt stort – om inte för stort.

Denna utveckling är negativ för de som bor i Solna och storstäderna utifrån två aspekter. För det första blir det ovanligt svårt att hitta en hantverkare om så behövs eftersom de inte gör någon reklam för sig. För det andra sänks kvalitetskraven. När konkurrensen är hård är det de bästa som blir kvar på marknaden. Men när konkurrensen är låg behöver man inte hålla bra kvalité. Kunderna kommer ändå att efterfråga tjänsterna för de har inte någon annan att gå till.

Solna avskaffar papper

Surfplattor och smartare sökbarhet istället för stora kommunala pappershögar och kostsamma vanliga brev – det blir framtiden i Solna kommun nu när kommunstyrelsen bestämt sig för att börja med elektroniska handlingar. Denna nymodighet är tänkt att utökas till kommunfullmäktige och Solnas alla nämnder och man tror att det då kommer att ge besparingar på ungefär en halv miljon kronor om året. solna
Ganska många kommuner har bestämt sig för att gå över till elektroniska handlingar, vilket ger kommunerna enorma ekonomiska och miljömässiga uppsidor. Bara i Solna har kostnaderna för tryck och pappersutskick varit så höga som i miljonklassen – pengar som nu istället kan börja ges till andra mer viktiga användningsområden. Pengar för implementationen sparas in på lite mindre än ett år när tryck av dokument inte längre behöver göras. Vill du veta mer om hur du som privatperson kan få tag i lite mer pengar så besök sajten låna4000.se som har mycket information om det.

Solna kommun måste helt enkelt anpassa sig till den tid som Solnas invånare lever i. Solna stad är en ganska uppdaterad organisation och ska konstant försöka ta till sig ny teknik som gör processerna bättre och mer effektiv. Med denna elektroniska övergång tjänar Solna pengar samtidigt som det ger mindre skada på miljön tack vare den minskade användningen av papper.
Kommunfullmäktige och varje nämnd tar på egen hand slutligt beslut om när man vill gå över till de elektroniska varianterna. Utöver de finansiella och miljömässiga fördelarna finns en rad andra fördelar kopplade till det egentliga användandet. Bland annat ger det en enkel tillgång till alla handlingar, en smart sökbarhet, effektiv distribution och tillgänglighet samt möjligheten att välja storlek på text och bild beroende på användaren. Implementationen av elektroniska handlingar sätter igång med start nu under våren 2013.