Solna avskaffar papper

Surfplattor och smartare sökbarhet istället för stora kommunala pappershögar och kostsamma vanliga brev – det blir framtiden i Solna kommun nu när kommunstyrelsen bestämt sig för att börja med elektroniska handlingar. Denna nymodighet är tänkt att utökas till kommunfullmäktige och Solnas alla nämnder och man tror att det då kommer att ge besparingar på ungefär en halv miljon kronor om året. solna
Ganska många kommuner har bestämt sig för att gå över till elektroniska handlingar, vilket ger kommunerna enorma ekonomiska och miljömässiga uppsidor. Bara i Solna har kostnaderna för tryck och pappersutskick varit så höga som i miljonklassen – pengar som nu istället kan börja ges till andra mer viktiga användningsområden. Pengar för implementationen sparas in på lite mindre än ett år när tryck av dokument inte längre behöver göras. Vill du veta mer om hur du som privatperson kan få tag i lite mer pengar så besök sajten låna4000.se som har mycket information om det.

Solna kommun måste helt enkelt anpassa sig till den tid som Solnas invånare lever i. Solna stad är en ganska uppdaterad organisation och ska konstant försöka ta till sig ny teknik som gör processerna bättre och mer effektiv. Med denna elektroniska övergång tjänar Solna pengar samtidigt som det ger mindre skada på miljön tack vare den minskade användningen av papper.
Kommunfullmäktige och varje nämnd tar på egen hand slutligt beslut om när man vill gå över till de elektroniska varianterna. Utöver de finansiella och miljömässiga fördelarna finns en rad andra fördelar kopplade till det egentliga användandet. Bland annat ger det en enkel tillgång till alla handlingar, en smart sökbarhet, effektiv distribution och tillgänglighet samt möjligheten att välja storlek på text och bild beroende på användaren. Implementationen av elektroniska handlingar sätter igång med start nu under våren 2013.