Solna stad

Solna kommun, eller Solna Stad som det också kallas, är en av de kommuner som ligger i Stockholms län. solna stadSolna stad är Sveriges tredje minsta kommun till ytan, men landets 28:e största kommun rent befolkningsmässigt. Kommunen är belägen strax norr om Stockholms innerstad och ingår i Stockholms tätort och är kasnke mest känt för Friends Arena. Solna kommun gränsar till fyra olika kommuner, nämligen Stockholms kommun, Sundbybergs kommun, Sollentuna kommun samt Danderyd kommun.

Solna Stad vs Solna kommun

Solna är en av de 14 kommuner i Sverige som kallar sig för stad. Det har även formulerats i kommunens grafiska profil som nedskrevs redan 1991. Solna Stad är det officiella namnet för Solna kommun i alla de sammanhang där inte lagen föreskriver att ordet kommun måste användas av någon anledning. Det var vid den riksomfattande kommunreformen 1971 som alla skillnader mellan landskommun, köping och stad avskaffades slutgiltigt. De flesta kommuner idag omfattar därför såväl landsbygd som tätbebyggda områden och därför finns det numera ingen statusskillnad mellan olika kommuner. Men i mitten av 1980-talet valde ändå några kommuner att börja kalla sig för ”stad” istället för ”kommun”. Först ut att göra detta var Stockholm, Göteborg och Malmö, vilket är de tre största kommunerna i Sverige och som också i huvudsak består av tätbebyggda områden. Efter det följde andra kommuner och för närvarande är det alltså totalt 14 kommuner i Sverige som använder benämningen stad istället för kommun.

Solna Stads historia

Solna Stads historia börjar, precis som för de omkringliggande kommunerna, redan för 10 000 år sedan i samband med inlandsisens smältande. På den tiden var Solna ett kargt ytterskärgårdslandskap med endast tillfälliga jägare som invånare. Den äldsta kända bosättningen härstammar från nuvarande Norra Haga grindar och man tror att det var den ursprungliga Solna by. Namnet Solna tros ha kommit från Solnö, ett gammalt önamn från 1305, och som syftade på byns centrala delar. Namnet betyder ungefär ”den solbelysta ön”. Från järnåldern finns flera bosättningar, bland annat Järva och Bolstomta med sina många och stora tillhörande gravfält. I samband med kristendomens utbredning i Mälardalen under 1100-talet byggdes en kyrka i Solna och socknen omfattade då även Kungsholmen, Djurgården, Gärdet, Södermalm, Gamla stan, Kaknäs, södra Lidingön och Sicklalandet. Det var först med reformationen som Solna avgränsades till ett eget område. I slutet av 1800-talet växte flera förortssamhällen fram i Solna, exempelvis Råsunda, Hagalund, Huvudsta och Lilla Alby. År 1943 bildades Solna Stad som då hade ungefär 30 000 invånare, men sedan dess har Solna stad expanderat ytterligare, så idag är Solnas bebyggelse i stort sett sammanvuxen med Stockholm. Solna gränsar till Stockholm vid norrtull. Redan 1908 fanns en spårvägsförbindelse, Sundbybergsbanan, in till stadskärnan. Från 1950-talet byggdes stora bostads- och arbetsplatsområden i Solna. År 1975 kom tunnelbanan till Solna. Numera finns också två pendeltågsstationer och ett omfattande busslinjenät.

Solna – den solbelysta ön

Solnas kommunvapen innehåller en sol, vilket är en talande bild för Solna. Redan 1940 fastställdes Solnas kommunvapen. Solsymbolen är sedan länge förknippad med Solna stad. Det är sedan Solna kyrka fick ett nytt torn med tornprydnad 1723 som man förknippar Solna med solen som symbol. Den förgyllda tornprydnaden som fanns på kyrktornet hade nämligen formen av en sol. Numera är den ersatt, men finns fortfarande kvar inne i kyrkan.